Word vriend van het Zeedijkkoor!

Het Zeedijkkoor heeft veel steun van zijn vrienden. Daarom willen wij ook heel graag iets terugdoen.
Onze vrienden krijgen allerlei voordelen:

  • gratis dvd “Een Amsterdamse Kroeg”
  • nieuwsbrief
  • voorintekenen op de theaterconcerten
  • jaarlijks besloten concert speciaal voor vrienden

Vul om vriend te worden onderstaand contactformulier in en maak €15,- (of meer) over op onze rekening. Contactpersoon voor vrienden is Fred Smit: vrienden@zeedijkkoor.nl

Ja, ik wil vriend van het Zeedijkkoor worden
Ik maak €15,- (of meer) over op rekening NL73 INGB 0009 1022 53 t.n.v. ‘Vrienden van het Zeedijkkoor’.